Izolirani slot kanali od nehrđajućeg čelika: ISPK-multi model

STANDARDNE KARAKTERISTIKE

Dijelovi slot kanala nagnuti su 0,6% u jednom smjeru, ako nije drugačije zahtjevano. Međutim, može se proizvesti kanal od nehrđajućeg čelika, s fiksnom dubinom od najviše 200 mm.

Standardne liste raspoređene su s nagibom od 0,6% i maksimalnom duljinom od 18000 mm u jednom smjeru.

Pod uvjetom da je minimalna dubina kanala 85 mm, maksimalna dubina kanala 200 mm i nagib kanala 0,6%, maksimalna duljina kanala je 20,00 metara u svakom smjeru.

Slot kanali mogu se proizvesti u bilo kojoj željenoj duljini, pod uvjetom da su nagib kanala, minimalna i maksimalna dubina kanala unutar primjenjivih dimenzija.

Smanjivanjem nagiba kanala može se dobiti maksimalna duljina od 60,00 metara odvojeno u svakom smjeru.

Uz standardne konfiguracije, mogu se stvoriti sve vrste konfiguracija kanala od nehrđajućeg čelika.

Elementi kanala su debljine 2,00 mm, priključne prirubnice debljine 5,00 mm, u cijelosti izrađene od nehrđajućeg čelika 18/8 Cr / Ni (AISI 304),uključujući priključne vijke i matice i teflonske brtve.

Dijelovi sidra, koji su potrebni za pričvršćivanje slot kanala na beton, postavljeni su na tijelo kanala. Njihov broj varira ovisno o duljini kanala.

Posebni elementi za podešavanje visine koji se prilagođavaju bilo kojoj vrsti tla standardni su dijelovi sustava, tako da se razina kanala može lako prilagoditi dok je kanal fiksiran na svom mjestu. Osim toga, ovi elementi sprječavaju kretanje kanala tijekom betoniranja.


NEOBAVEZNE KARAKTERISTIKE

Ako su potrebni ili željeni, svi elementi kanala koji također čine i raspored samog slot kanala mogu biti izrađeni od nehrđajućeg čelika kvalitete AISI 316.

Sifon - sprečava neugodne mirise koji dolaze iz kanalizacijskog sustava.

Svi elementi sustava prolaze kroz puni proces pasivizacije.